Süreç Yönetimi Eğitimi

Eğitim Süresi:  2 Gün

Kimler Katılmalı: Süreç Yönetimi  uygulamayı hedefleyen, özellikle Toplam Kalite Yönetimi veya ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi uygulamak isteyen, kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri. Konu ile ilgili uzmanlar ve TKY ve ISO 9000:2000 uygulamalarında sorumlu görevler üstlenen orta kademe yöneticilerle diğer çalışanlar.

Eğitimin Amacı: Kuruluşların hangi sektörde yer alırsa alsın, rekabet güçlerini artırmakta faydalanacakları en temel araçlardan biri de Süreç Yönetimidir. Süreç Yönetimi bilincinin ve kavramının kuruluş içinde bilinmesi ve süreç yönetiminin uygulanması yönetim sistemlerinin önemli bir şartıdır. Bu eğitimde Süreç yönetim sistemi bir bütün olarak anlatılmaktadır.

Eğitim İçeriği:

  •  Süreç Yönetimi kavramı ve amacı

  •  Süreçlerin tespit edilme yöntemleri

  •  Süreçlerin iç ve dış hedefleri

  •  Sürecin performans göstergeleri

  • Süreç temel dokümantasyonu

  •  Süreçlerin kritik başarı faktörleri

  •  Süreçlerde iyileştirme planları

  •  Süreçlerin kaynak planlaması.