Kalite Fonksiyonları Dağılımı Eğitimi -QFD-

KALİTE FONKSİYONLARININ DAĞILIMI
QFD – (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT)
Nitelik geliştirme programı

Uygulama katılımlı 2 Günlük program

EĞİTİMİN AMACI
Ürün devreye alma çalışmalarında, İleri ürün kalite planlaması ve sonrasından üretim parçası onay sürecinde,
Tasarım öncesi müşteri sesi ile başlayan aşamalardaki kalite fonksiyonlarının dağılımı ve doğrulanmasında uygulanacak
yöntemler konusunda katılımcılarının niteliklerini geliştirmek. Yöntem sayesinde organizasyonlarda ürün stratejilerin
geliştirilmesi ve yönetimine katma değer sağlamak.

EĞİTİM İÇERİĞİ
Tarihçe, gelişim ve tanımlar
Ürün kalite planlaması (APQP) ilişkisi
QFD ile Proje yönetimi ilişkisi
Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinde QFD kullanımı
Ürün fonksiyonlarının belirlenmesi
Ürün ağaçları ve etkileşimlerinin belirlenmesi (P diyagram, Blok diyagram)
Etkileşen parça gurupları gereksinimleri
Parça, parça etkileşimleri
QFD Metodolojisi, Kalite evi modeli (HOQ), Müşteri sesi modeli (VOC)
Tasarım gereksinimleri, İlişki diyagramları, Kıyaslama teknikleri (Beachmarking)
Korelasyon matrisi modeli
Ürün göstergeleri
Sistem, Operasyonel proses ve servis tasarımı
QFD çalışmalarının avantajları, QFD Uygulama adımları
Teknik resim ve mühendislik şartları, Üretim ve makine operasyonları gereksinimi
Ürün için malzeme testleri
Operasyon kontrol gereksinimleri ve sonuç testleri
Çevresel ve iş güvenliği koşulları
Genel kimyasal ve metalürjik gereksinimler
Yasal onay gerektiren organizasyonlar
Katılımcılar ile örnek uygulamalar