ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Yönetimsel bakış açılarının değiştiği, Yönetim modellerin geliştirilmesi ihtiyacının doğduğu bu günlerde,
Gelecekte sizleri nelerin beklediğinizi farkında mısınız?
Artı farkındalık için;

Yönetim Sistemlerinde yeni yaklaşım…

ISO 9001:2015 / TS4-ISO TS 16949:2016 / ISO 45001:2016 (18001 yerine)

Eğitimin Amacı;
Taslak ve son taslakları yayınlayıcı kuruluş tarafından onaylı halde olan,
önümüzdeki dönemde yayınlanacak standart isteklerinde,
değişen, geliştirilen şartları katılımcılara aktararak geçiş sürecindeki düzenlemelere kurumları hazır hale getirmek.

Eğitimin içeriği

Gelişim süreci ihtiyaçları
Standart gelişim süreci
Pas 99 gereksinimleri
Standart madde yapısı
Kuruluşun yönünün belirlenmesi
Stratejik planlama bazlı, risk analizleri
Etkenlerin analizi, iç ve dış çevre faktörü olarak ayrıştırılması
Kurumsal iş analizleri değerlendirme
Süreç yapılarının belirlenmesi
Süreç modeli değişiklikleri
Organizasyonel yapılanma
Operasyonel planlama
Ar&ge projelerinde deney tasarımı
İleri derece proje planlama
Üretme, tedarik ağının kurulması,geliştirilmesi
Üretim parçası kalite fonksiyonları dağılımı (QFD)
Üretim kaynaklarının yönetimi
Üretim programı geliştirme, planlama gereksinimleri
Tedarik merkezli geliştirme, lojistik ağı yönetimi
Mesleki yeterlilik değerlendirme ve yetkilendirme
Re organizasyon, nitelik ve işlevsellik yönetimi
Bilgi güvenliği, belge yönetimi
İş güvenliği usulleri
Çevre güvenliği usulleri
Süreç başarım kriterleri ve denetim (KPI)
Performans yönetimi, stratejik yönün tayini
Organizasyonel gözden geçirme
Organizasyonel denetim türleri ve yapılanma